Schoolgids

Jaarlijks verschijnt de schoolgids. Deze is bedoeld als naslagwerk. U leest daarin waar wij als school voor staan en waar wij onze accenten op leggen.