Medezeggenschapsraad (MR) 2022-2023

Leden van de MR

 

Monique  Lid oudergeleding
Helma  Lid oudergeleding
Charlotte  Lid oudergeleding
juf Clarine  Lid Personeelsgeleding
juf Charley  Lid Personeelsgeleding
juf Anne  Lid Personeelsgeleding