Welkom bij Montessorischool Kralingen

Leer mij het zelf te doen

De Montessorisschool Kralingen kent een lange geschiedenis en is één van de oudste montessorischolen van Nederland. Maria Montessori’s visie op onderwijs sluit naadloos aan op de visie waarmee de MSK kinderen “leert het zelf te doen”. Daarbij hoort ook dat ouders zeer betrokken zijn bij de MSK. Meer hierover in het organogram.

De onderwijsinspectie, de Montessorivereniging en alle betrokkenen evalueren regelmatig hoe de school het onderwijs vormgeeft. Bij rapporten vindt u de meest actuele verslagen.

Vakantie- en vrije dagen data schooljaar 2021-2022 bekend

16 april 2021 - Hieronder volgt een overzicht van de vakanties  zoals vastgesteld in Rotterdam. Dit is nog exclusief extra (leerling-)vrije dagen zoals bijvoorbeeld studiedagen die de MSK zelf inplant.

De definitieve jaarplanning wordt verspreid in juni.

 

  • Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
  • Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
  • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
  • Goede vrijdag 15 april
  • 2e Paasdag 18 april
  • Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 (Inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
  • Hemelvaart 26  mei
  • 2e Pinksterdag 6 juni
  • Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022