Welkom bij Montessorischool Kralingen

Leer mij het zelf te doen

De Montessorisschool Kralingen kent een lange geschiedenis en is één van de oudste montessorischolen van Nederland. Maria Montessori’s visie op onderwijs sluit naadloos aan op de visie waarmee de MSK kinderen “leert het zelf te doen”. Daarbij hoort ook dat ouders zeer betrokken zijn bij de MSK. Meer hierover in het organogram.

De onderwijsinspectie, de Montessorivereniging en alle betrokkenen evalueren regelmatig hoe de school het onderwijs vormgeeft. Bij rapporten vindt u de meest actuele verslagen.

Update rondom Coronavirus

17 mei 2020 - In verband met het Coronavirus is er een aangepaste agenda voor de schoolacitiviteiten. 

Ouders en kinderen uit de betreffende klassen zijn hier al over geïnformeerd.

Indien u mee heeft gedaan aan de loting voor plaatsing van uw kind op de MSK dan wordt u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

Heeft u toch nog vragen? Stuur dan een mail naar adminstratie@montessorischoolkralingen.nl

Vakantiedata schooljaar 2020-2021 bekend

05 maart 2020 - De vakanties voor schooljaar 2020-2021 zijn vastgesteld. 

Zoals u wellicht weet, heeft elke school nog ruimte om eigen vrije dagen en studiedagen toe te  voegen aan deze data. Deze worden nog gepland door directie en team. Informatie hierover vindt u in de jaarplanning voor volgend cursusjaar, die u in juni ontvangt.

 

Herfstvakantie: 17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie: 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie: 1 mei 2021 t/m 16 mei 2021

Zomervakantie: 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

1 2