Visie van Montessorischool Kralingen

De visie van de school is gelijk aan de visie van Maria Montessori, namelijk: Opvoeden tot zelfstandigheid.

In onze missie willen we tot uiting brengen hoe we deze visie nastreven.


Het Montessorionderwijs streeft in het algemeen de volgende doelen na:

 • Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (tezamen de persoonlijkheid);
 • Het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
 • Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van  nu en morgen.

 

Onze missie is een open en sfeervolle school zijn waar eigentijds Montessorionderwijs
wordt gegeven en waar aandacht is voor:

 • Het individu; kinderen volgen en zich laten ontwikkelen in hun eigen tempo;
 • De voorbereide omgeving waarin materialen en methodes de kinderen steunen in hun zelfwerkzaamheden;
 • Het laten zorg dragen en laten ordenen en onderhouden van de omgeving (van de klas en de school);
 • Kinderen van verschillende leeftijden in heterogene groepen plaatsen, opdat zij zich in bepaalde mate in hun eigen tempo mogen ontwikkelen, op cognitief en sociaal-emotioneel gebied;
 • Kinderen laten genieten van de zogenaamde ‘vrijheid in gebondenheid’, waarbij gezamenlijk werken              afgewisseld wordt met vrije werkkeuze en het plannen daarvan;
 • Groepscohesie, en respect opbrengen voor iedereen met wie in de school wordt gewerkt en geleefd;
 • Talentontwikkeling, ontdekken wie je bent;
 • Het vieren van persoonlijke successen, van het behalen van het veterdiploma bij de kleuters tot en met de eindmusical in groep 8;
 • De ontwikkelingen binnen het (reguliere) onderwijs, zodat kinderen vaardig op alle leergebieden de school verlaten.