Medezeggenschapsraad (MR) 2022-2023

Leden van de MR

 

Monique van Liebergen Lid oudergeleding
Helma van Grevenstein Lid oudergeleding
Charlotte Hendrikse Lid oudergeleding
Clarine Ballot  Lid Personeelsgeleding
Charley Verhaar Lid Personeelsgeleding
Anne Zijlmans Lid Personeelsgeleding