Medezeggenschapsraad (MR) 2018-2019

Leden van de MR

 

Karen D’Leon Voorzitter
Wendy Guepin Secretaris
Patricia Maclean Lid oudergeleding
Yvonne Schrauwers  Lid Personeelsgeleding
Carry van Veen Lid Personeelsgeleding
Rita Thomassen Lid Personeelsgeleding