Nieuws

27 december 2017

We zijn op zoek naar een nieuwe directeur (0,8-1,0 FTE)

Als directeur ben je de leider van het schoolteam dat dagelijks voor de klas staat, activiteiten organiseert, toezicht houdt op het schoolplein, papierwerk kopieert, de rommel opruimt, en er tegelijkertijd voor zorgt dat de kinderen het beste onderwijs krijgen dat past bij deze tijd.

We zijn op zoek naar een nieuwe directeur (0,8-1,0 FTE)

Help ons het zelf te doen!

Montessorischool Kralingen is een zelfstandige basisschool met ca. 200 leerlingen in Rotterdam Kralingen. Op onze school draait het ten eerste, ten tweede en ten derde om de kinderen.


De school kenmerkt zich door een goede sfeer, betrokken docenten, actieve ouders en een positieve mentaliteit waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Respect voor elkaar is hierbij een voorwaarde. Het schoolteam bestaat uit 24 medewerkers met klasse docenten en assistenten en vakleerkrachten voor o.a. muziek, gymnastiek en handvaardigheid.

 

Je hebt ervaring en affiniteit met (Montessori) onderwijs, en hebt bij voorkeur ook zelf als docent voor de klas gestaan. Je bent bij de tijd, leeft je in in de beleving van de kinderen en hebt een duidelijke visie op onderwijs, pedagogiek, digitalisering, media, en maatschappij. Je hebt de ambitie om met het team die visie continu aan te scherpen en te versterken.

 

Je vertaalt die visie naar duidelijke verander- en vernieuwingsprojecten waarin je concreet en helder de te nemen stappen, taken en individuele verantwoordelijkheden formuleert. In je leiderschap naar het team houd je de balans tussen enerzijds de autonomie en ervaring van de individuen en anderzijds de gezamenlijke afspraken en regels. Open, veilig, respectvol en eerlijk overleg is hierin voor jou cruciaal. Je houdt ieder teamlid verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage aan de veranderingsprocessen en bent zelf ook actief betrokken bij de uitvoering.

 

In de communicatie naar de ouders ben je empathisch, want je begrijpt hoe in de huidige tijd ouders voor de belangen van hun kinderen opkomen. Tegelijkertijd ben je duidelijk op de inhoud, want uiteindelijk zijn het lerarenteam met de directeur degenen die beslissen over onderwijsinhoudelijke zaken. Je bent in staat een relatie goed te houden terwijl de inhoud soms lastig kan zijn. Dit zet je door in je samenwerking met de MR en de ouderraad

 

Je onderhoudt een goede relatie met het bestuur, legt verantwoording af, gebruikt ze als klankbord en benut hun netwerk. In de huidige tijd staat de school niet op zichzelf, maar maakt deze deel uit van de lokale gemeenschap waarin sportverenigingen, opvangorganisaties, culturele instellingen, ondernemerschap, duurzaamheid, huisvesting, geldstromen, etc. van belang zijn. Je bent daarin actief, ziet kansen en betrekt en verbindt de juiste mensen.

 

Je weet dat regels, rust en regelmaat belangrijk zijn om een veilige en productieve school te hebben en tegelijkertijd stimuleer je creatieve, chaotische en vrolijke initiatieven om de boel af en toe eens flink op z’n kop te zetten.

 

Functie eisen:

  • Ervaring in en visie op onderwijs

  • Verbindend en flexibel

  • Besluitvaardig

  • Communicatief sterk naar kinderen, docenten en ouders

  • Hands-on mentaliteit

  • Humor en relativeringsvermogen

 

Reacties op deze vacature kun je tot 10 januari 2018 per mail sturen aan heleen.elferink@gmail.com ovv directeur MSK