De school in actie

De MSK is altijd in beweging en het schoolleven is dan ook gevarieerd en enerverend. Om u hiervan een indruk te geven, doen we regelmatig verslag. Het fotoarchief verversen we na iedere activiteit en toont dat de kinderen zich niet uitsluitend met rekenen en taal bezighouden.

Tweewekelijks verschijnt het infobulletin  met actuele informatie.

De schoolgids ten slotte is bedoeld als naslagwerk. U leest erin waar onze school voor staat en waar wij onze accenten leggen